Skip to main content

Administratie

Maatschap Remmerswaal is bij uitstek het kantoor voor het uitbesteden van de financïële administratie.

Dit doen wij voor alle bekende rechtsvormen zoals: de eenmanszaak en de VOF (vennootschap onder firma),
de BV, stichting en vereniging.

Werkzaamheden die wij verrichten bij het voeren van de financiële administratie

• Inrichten van de administratie
• Beoordelen van de administratie op fiscaliteit
• Verzorgen van de financiële administratie
• Beoordelen / controleren van de financiële administratie
• Tussentijdse rapportage (per maand, kwartaal of halfjaar)
• Samenstellen van aangiften omzetbelasting
• Administratieve ondersteuning bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of ziekte
• Vervanging bij uitval administrateur